ทีบายา ผ้าปาเต๊ะ ภูเก็ต

TBAYA PHUKET – CLASSY LIFESTYLE FASHION
Deeply rooted in Peranakan traditions with a commitment to excellence, TBAYA Phuket is a batik and women’s tailor shop offering the utmost in textile designs and imported batik sarongs from Malaysia and Indonesia, as well as local Thai batik and sarongs.
TBAYA Phuket offers classy lifestyle fashion with a vintage take on local favorites.

Read More…

ชุดบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าสำเร็จรูป+เสื้อบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าลายปัก+#เสื้อบาบ๋าสีขาวลายปัก +เสื้อบาบ๋าสวย +ทีบายา+บาบ๋า
ชุดบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าสำเร็จรูป+เสื้อบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าลายปัก+#เสื้อบาบ๋าสีขาวลายปัก +เสื้อบาบ๋าสวย +ทีบายา+บาบ๋า

เสื้อบาบ๋าสำเร็จรูป

1,500.00 ฿
<div dir="auto"><img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb4/1/16/2b50.png" alt="⭐" width="16" height="16" />เสื้อบาบ๋าสีเหลืองสวยๆ <img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php...
เสื้อบาบ๋า+บาบ๋า+ชุดบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าสำเร็จรูป+ภูเก็ต
เสื้อบาบ๋า+บาบ๋า+ชุดบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าสำเร็จรูป+ภูเก็ต

เสื้อบาบ๋าสีเหลืองวนิลาสำเร็จรูป

1,500.00 ฿
เสื้อบาบ๋าสำเร็จรูป แบรนด์ทีบายา</p> ตัดเย็บด้วยความปราณีต</p> อัดกาวอย่างดี<span class="st">พิถีพิถัน...
เสื้อบาบ๋าสำเร็จรูป+เสื้อบาบ๋า+บาบ๋า+ชุดบาบ๋า+ย่าหยา+ภูเก็ต
เสื้อบาบ๋าสำเร็จรูป+เสื้อบาบ๋า+บาบ๋า+ชุดบาบ๋า+ย่าหยา+ภูเก็ต

เสื้อบาบ๋าสีชมพูกลีบบัวสำเร็จรูป

1,500.00 ฿
เสื้อบาบ๋าสีชมพูกลีบบัวสำเร็จรูป  (ลายผ้าตามรูป)</p> ตัดเย็บด้วยความปราณีต</p> อัดกาวอย่างดี<...
เสื้อบาบ๋า+บาบ๋า+ชุดบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าสำเร็จ+รูปชุดบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าสำเร็จรูป+เสื้อบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าลายปัก+เสื้อบาบ๋าสีขาวลายปัก +เสื้อบาบ๋าสวย +ทีบายา+บาบ๋า
เสื้อบาบ๋า+บาบ๋า+ชุดบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าสำเร็จ+รูปชุดบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าสำเร็จรูป+เสื้อบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าลายปัก+เสื้อบาบ๋าสีขาวลายปัก +เสื้อบาบ๋าสวย +ทีบายา+บาบ๋า

เสื้อบาบ๋าสีแดงลายดอกเหมย

2,200.00 ฿
ตัดเย็บด้วยความปราณีต เนื้อผ้าเด่นด้วย<span id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption" tabindex="0" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="hasCapti...
เสื้อบาบ๋า+บาบ๋า+ชุดบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าสำเร็จ+รูปชุดบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าสำเร็จรูป+เสื้อบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าลายปัก+เสื้อบาบ๋าสีขาวลายปัก +เสื้อบาบ๋าสวย +ทีบายา+บาบ๋า
เสื้อบาบ๋า+บาบ๋า+ชุดบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าสำเร็จ+รูปชุดบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าสำเร็จรูป+เสื้อบาบ๋า+เสื้อบาบ๋าลายปัก+เสื้อบาบ๋าสีขาวลายปัก +เสื้อบาบ๋าสวย +ทีบายา+บาบ๋า

เสื้อบาบ๋าสีม่วงพาสเทลดอกลอย

2,200.00 ฿
ตัดเย็บด้วยความปราณีต เนื้อผ้าเด่นด้วย<span id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption" tabindex="0" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="hasCapti...

TBAYA offers a variety of services

including the design and tailoring of high quality.